بورسگرام_ایران🇮🇷

https://t.me/joinchat/BL_98MZiqj45Nzk8
گروه تخصصی بورس و بازار سرمایه ایران
 انتشارآگهی های مربوطه بازار سرمایه
 تبادل اطلاعات بین اعضا
مشاوره وتحلیل پرتفو سهامداران
معرفی سهم مستعد رشد جهت نوسانگیری،میان و بلندمدتی
ارتباط بامدیر گروه:
@Bourse_ba_hamid