گروه گیمرهای🇮🇷ایران پالادینز🎮

رعایت ادب و احترام
فقط و فقط بحث راجب بازی پالادینز
بحث متفرقه ممنوع🚫
تبلیغ بدون هماهنگی ممنوع❌

🎮 @IranPaladins 🇮🇷 ◀️کانال‌ما
سایت ما: www.iranpaladins.ir

لینک گروه اصلی:🔵
@IranPaladinsGap

لینک گروه مخصوص چت های متفرقه:🔴
@IranPaladinsFreeGap