آموزش سهامداران بورس ایران (سبا)

این گروه جهت آموزش اصول سرمایه گذاری و معاملات در بازار سرمایه و بورس تشکیل شده، اولویت ما در این گروه آموزش اصول سرمایه گذاری و تحلیل بازار و سهام است.

آدرس کانال آموزشی
T.me/BTeaching
یا
@BTeaching