Питерда иш квартира ва бошка элонлар

Питерда рискини териб юрган юртдошлар учун йенгиллик яратиш максадида очилган группа! Кимда иш жойи, квартира, комната эълони булса ёзсин бир биримиздан ёрдамимизни аямайлик!!! 
Шунингдек бир-биримизни хурмат килайлик!  Админ https://t.me/Tima2221