Numbers | Turkey 🇹🇷

İnsanların çevrelerindeki dünya hakkında daha eleştirel düşünmelerini sağlayarak dijital medyanın saflığını savunuyoruz.

Duyuru: @numbers_ann
Daha Fazla Bilgi: https://numbersprotcol.io