گروه مرکزی شبکه تبلیغاتی تخصصی نوین گستر

‏🥙بازار محلی و  سنتی:
 @NvGSpeAdNet_Mhli_v_snti
 
👚کالای خانگی-پوشاک
@NvGSpeAdNet_Kala
🏠املاک 
@NvGSpeAdNet_Amlak
💉پزشکی 
@NvGSpeAdNet_Medician
📙علمی-آموزشی
@NvGSpeAdNet_SciEdu_Book

پشتیبانی گروه: @Meli_onlineBazar_Iran_info
ادمین:@Hossein_sl