گروه چت ترکیه


🌹گروه چت ترکیه🌹


#صرافی مورد تایید: 👈  @Co_EdalatAdmin: @FarimahShZzz 

____________

💥 گروهی با هدف گفتگو و تبادل نظر در مورد مهاجرت، جهت مشاوره به آیدی زیر مراجعه نمایید.
گروه تبلیغات:

@Farsi_tr