🇹🇷 گروه فارسی زبانان ترکیه


نکته مهم: 👇

⛔️به دلیل کلاهبرداری مدام تحت عنوان صرافی، آگهی صرافی ممنوع میباشد.


(صرافی مورد تایید) 👈   @CO_EDALAT

⛔️(تبلیغ برای خدمات جنسی ، ماساژ و موارد قاچاق و خلاف ممنوع است)⛔️